Teoretisk ståsted

Den neuroaffektive udviklingspsykolgi, humanistisk psykologi og eksistenspsykologi er 3 store inspirationskilder. Ligeledes ser jeg også stor værdi - og finder stor inspiration - i min længerevarende uddannelse inden for kognitiv terapi, både 2. og 3. bølge. 

Neuroaffektiv psykologi

En brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Der bygges på den forståelse, at det er gennem andres anerkendelse og følelsen af samhørighed, at man former selvet og etablerer en bevidsthed om sig selv.

Compassionfokuseret terapi, en del af 3. bølge af kognitiv terapi, finder ligeledes en del af inspiration inden for samme dele af hjerneforskningen, tilknytningsteori og udvikllingspsykologien.

Humanistisk psykologi

Humanistisk psykologi med vægt på menneskets kontakt til egne behov og iboende udviklingspotentialer.

Carl Rogers var med den klientcentrerede terapi en af de første. Perls med den (for) konfronterende gestaltterapi en af de andre pionerer.

Moderne positive psykologi har også en del af sit ståsted inden for den humanistiske psykologi.

Eksistentialismen

Det at eksistere som menneske ses i eksistentiel psykologi som meget større end hvad der lige kan måles og vejes.

Der tages udgangspunkt i oplevelsen af egen indre verden og egne erfaringer, den måde vi forbinder os til andre, er i verden, bærer det vi har med os og skaber mening.

ACT, inden for 3 bølge af kognitiv terapi har også fundet en del af sin inspiration inden for den eksistentiellle psykologi