Jonas Borup

Psykoterapeut MPF
Supervisor - Underviser


Terapi, supervision og undervisning

Terapi & Udviklingshuset KBH er jeg medindehaver af.  

Jeg er psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening - og arbejder med terapi, supervision, kurser og undervisning. 

Jeg har arbejdet med mennesker siden starten af 00érne, er eksistentielt og fænomenologisk funderet. Og med forankring også for neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traume- og hjerneforskning.

Meget af min tid går i dag på uddannelse og supervision af psykoterapeuter. Hertil er jeg fagligt ansvarlig for forløb rettet stress, angst og depression for en anden større aktør.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Qua forskningen om hjerne og nervesystem ved vi meget om hvordan iboende strukturer kropsligt, følelsesmæssigt og tankemæsssigt - er organiseret og bygget op. 

Med forankring inden for den neuroaffektive udviklingspsykolgi tager vi denne indsigt med ind i det terapeutiske rum, hvilket skaber et andet blik på terapi og relationelt udviklende samspil - og på det at udvikle sig som menneske.


Den eksistentielle tilgang

Vi mennesker har en unik evne til at reflektere over livet og eksistensen.  Og  i det ligger også at vi mennesker har nogle grundlæggende vilkår, som vi kan vælge at åbne op overfor og forholde os til.

Med den eksistentielle tilgang læner vi os ind i både psykologien og eksistensfilosofien, og vi har et fokus på at forholde os og forbinde os - og bære det som sker i livet. Og på det grundlag skabe både mening, dybde, livsgnist og retning...


Menneskelig vækst og relationelt samspil...

Strategier som er dybt kropsligt og følelsesmæssigt forankret. Personlighedstræk, almenmenneskelige dynamikker, tilknytning, talenter, ressourcer, erfaringer, skam, angst, stress, graden af psykologisk tryghed, anden personlig bagage - og i høj grad også det som udspiller sig "lige nu" - skaber måden vi er med os selv og hinanden.

Bevidsthed om hvordan vi bærer os selv, rummer, rækker ud og afgænser "her og nu". Bevidsthed om hvad vi indeholder - og strategier til at håndtere det. Det er grundlaget for at vi kan være os selv i nuet, på en måde hvor vi er i kontakt med os selv, skaber mening og skaber retning -  og kan indgå i gode, sunde, respektfulde og livsgivende relationer med både os selv og med andre.

Jonas Borup


Her finder du mig:

Terapi- og Udviklingshuset KBH
Studiestræde 30A, 3. - 4. sal, 1455 KBH K
Telefon: +45 25 94 03 30

Mail: kontakt@jonasborup.dk
Sikker mail i Nets certifikatdatabase: jb@terapihusetkbh.dk


Om Terapi- Udviklingshuset KBH
Terapi- og Udviklingshuset KBH er et fagligt fællesskab som vi åbende januar 2018. Vi var en gruppe med forskellige profiler, som kendte hinanden fra undervisnings- og udviklingopgaver. Med huset ønskede vi et alsidigt, dynamisk og fagligt velfunderet fællesskab.

Selve huset drives juridisk af Jonas Borup og Thomas Duholm under CVR 28270429.
____

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, Danmarks største faglige fællesskab for psykoterapeuter. Dansk Psykoterapeutforening arbejder for at sikre en høj kvalitet i det psykoterapeutiske arbejde.

mpf20221118111529.png


Terapi- og Udviklingshuset KBH - Studiestræde 30A, 3. 4. sal - 1455 København K