Talenttest TT38

Bevidsthed om iboende talenter og non-talenter er et stærkt udgangspunkt for det at skabe trivsel, engagement og vækst...

Talenter som beskriver de strukturer hvor vi hver især er stærke. Dette med afsæt i TT38, en af de mest validerede talenttest - opdelt i tænkende, stræbende, påvirkende og relaterende talenter. 

Med talenttest TT38 som værktøj tegnes et præcist billede af hvad der motiverer og driver.  Med den 20 siders rapport gives analyser af  både individuelle styker og teamstyrker på en række centrale områder. Der peges med afsæt i den personlige profil ligeledes på individuelle måder at forebygge stress.

TT38 er et stærkt værktøj byggende på positiv psykologi og neuropsykologisk forskning. Og med bl.a. også humanistisk psykologi som bagvedliggende reference.